🌐 ΓΛΩΣΣΑ:

Πρακτική Άσκηση

To πρόγραμμα εκπαίδευσης 200 ωρών στη Yin Yoga περιλαμβάνει και ολοκληρώνεται  με  την:

  • Οργάνωση και διδασκαλία μίας τάξης Yin Yoga από κάθε εκπαιδευόμενο/η κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
  • Μελέτη σχετικών κειμένων και καταγραφή των εμπειριών σας σε κάθε επίπεδο του εκπαιδευτικού προγράμματος
  • Διαρκής προσωπική παρακολούθηση και καθοδήγηση όλων των εκπαιδευόμενων.
  • Εθελοντική διδασκαλία σε αποκλεισμένες ή ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.